German-Turkish translations for dorf:

köy · other translations

dorf köy

Männer, Frauen, Kinder, Alte, ganze Dörfer!

Erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bütün köy!

Diese Männer begleiten dich an den Rand des Dorfes.

Bu adamlar, sana köyün kenarına kadar eşlik edecekler.

Wieviele Dörfer hast du niedergebrannt?

Söylesene, kaç tane köy yaktın?

Click to see more example sentences