German-Turkish translations for dortig:

oradaki · other translations

dortig oradaki

Wir benachrichtigten die dortigen Behörden.

Oradaki yetkililerle irtibat kurduk.