German-Turkish translations for drücken:

basın, basmak, bastırmak · düğme · tuş · indirmek · basınç · sıkmak · çekmek · Tamam · basma · yazdırmak · other translations

drücken basın, basmak, bastırmak

Nächstes Mal drücken Sie den Knopf.

Bir dahaki sefer düğmeye bas.

Oder ich kann eine andere drücken und den ganzen Plan vereiteln.

Ya da başka bir tuşa basıp tüm planı ortadan kaldırabilirim.

Sie drücken einfach den Knopf.

Sadece bu düğmeye basın.

Click to see more example sentences
drücken düğme

Nächstes Mal drücken Sie den Knopf.

Bir dahaki sefer düğmeye bas.

Du willst den Knopf drücken?

Düğmeye basmak istiyorsun?

Wer will den Knopf drücken?

Kim düğmeye basmak ister?

Click to see more example sentences
drücken tuş

Oder ich kann eine andere drücken und den ganzen Plan vereiteln.

Ya da başka bir tuşa basıp tüm planı ortadan kaldırabilirim.

Spock, einfach den richtigen Knopf drücken.

Spock, sadece doğru tuşa bas yeter.

ZUM AKTIVIEREN LEERTASTE DRÜCKEN

ÇALIŞTIRMAK İÇİN BOŞLUK TUŞUNA BASINIZ.

drücken indirmek

Sobald wir den Panikkopf drücken, ist die Cockpittür verriegelt. Liebs Kabine auch.

Alarm butonuna bastığım anda kokpit ve Lieb'in kabin kapısı kilitlendi.

Um lhren neuen Klingelton herunterzuladen drücken Sie auf'D ownload'.

Yeni zil sesi tonları indirmek için download yazan butona basın".

drücken basınç

Mit Lenzpumpe und Druckluft Wasser außenbords drücken.

Basınçlı hava ve safra pompasıyla suyu dışarı atabiliriz.

Du mußt viel fester drücken, Kate.

Daha fazla basınç uygulamalısın, Kate.

drücken sıkmak

Okay, eins, zwei, drücken.

Tamam, bir, iki, sık.

drücken çekmek

Ich werde drücken, du ziehst.

Ben iteceğim, sen de çek.

drücken Tamam

Okay, eins, zwei, drücken.

Tamam, bir, iki, sık.

drücken basma

Das ganze "Knopf-drücken" verschlimmerte meine alte Nintendo-Verletzung.

Tüm bu basma olayları eski Nintendo sakatlığımı nüksettirdi.

drücken yazdırmak

Um lhren neuen Klingelton herunterzuladen drücken Sie auf'D ownload'.

Yeni zil sesi tonları indirmek için download yazan butona basın".