German-Turkish translations for drehen:

dönmek, döndürmek · çevirmek · film çekmek · other translations

drehen dönmek, döndürmek

Alles dreht sich.

Her şey dönüyor.

Da drin dreht sich ein Schaufelrad.

İçinde dönen bir pervane göreceksin.

Willst du noch eine Frage oder lieber das Chaos-Rad drehen?

Başka bir soru ister misin? veya Mayhem çarkını döndürmek istersin?

Click to see more example sentences
drehen çevirmek

Gleichzeitig nach links drehen.

Aynı anda sola çevireceğiz.

Etwas näher, den Kopf drehen.

Biraz daha yaklaş. Başını çevir.

Ok, einschlagen, drehen und hoch.

Peki, ileri, çevir ve yukarı.

Click to see more example sentences
drehen film çekmek

Wir sollten ein Buch darüber schreiben, oder sogar einen Film drehen.

Bu konuda bir kitap yazabiliriz. Hatta bir film bile çekebiliriz.

Johnny dreht einen Film.

Johnny film çekiyor. Hadi!

Orlando Bloom dreht 'nen Film in New York.

Orlando Bloom New York'ta bir film çekiyor.

Click to see more example sentences