drin

Verdächtiger könnte noch drin sein.

Failler hala içeride olabilir.

Ich spüre etwas hier drin.

Burada bir şeyler hissediyorum.

Etwas Bargeld ist auch drin.

Biraz nakit de olacaktı.

Hier drin wächst nichts.

Burada hiçbir şey büyümez.

Nein, hier drin ist jemand.

Burada biri var. Ne olmuş?

Hier ist keine Luft drin.

Burada hiç hava yok.

Schön heiß hier drin.

Burası güzel ve sıcak.

Hier drin sind keine Juwelen!

Burada hiç mücevher yok!

Steht alles drin.

Her şey içinde.

Außerdem ist ein Splitter drin.

Ayrıca burada bir ağaç kıymığı var.