drin

Und weisst du, was in dieser Ampulle drin sein soll?

Ve o şişenin içinde ne olduğu söyleniyor, biliyor musun?

Das ist ein Comm-Van, mit einem Einsatzteam hinten drin.

İçinde saldırı timini taşıyan iletişim aracı bu.

Da sind Vampire drin?

İçeride vampirler mi var?

James Rennie organisiert drin eine Crew.

James Rennie içeride bir ekip hazırlıyor.

Mamma mia, was ist da drin?

Anneciğim! İçinde ne var?!

Der Name steht hier drin."Dieses Buch gehört dem Halbblutprinzen.

Kim? Burada yazıyor. "Bu kitap Melez Prens'in malıdır" yazıyor.

Da ist Dharma-Essen drin, Bier und Klamotten.

Burada Dharma yiyecekleri, bira ve giysiler var.

Grant ist drin, und die verdammte Bombe!

Grant içinde ve bomba da yanında!

Nieman und Tyson stecken hier zusammen drin.

Nieman ve Tyson bu işte birlikteler.