drittgrößte

Mein Vater besaß die drittgrößte Kupfermine Arizonas.

Babam, Arizona'daki en büyük üçüncü bakır madeninin sahibiydi.

Wir sind das drittgrößte Revier der Truppe.

Biz polis gücünün üçüncü büyük bölümüyüz.

Winnipeg, drittgrößte Stadt Kanadas und Hauptstadt von Manitoba.

Winnipeg, Kanada'nın üçüncü büyük şehri ve Manitoba'nın başkenti.