German-Turkish translations for duften:

koku · kokmak · other translations

duften koku

Weich und warm und süß duftend.

Yumuşak ve sıcak ve hoş kokulu.

Es duftet die Body lotion, okay?

Vücut losyonumun kokusu tamam mı?

duften kokmak

Und wenn ein Tyrell furzt, duftet es nach Rosen.

Bir Tyrell osurduğunda da, gül gibi kokar.