German-Turkish translations for dunkel:

karanlık · koyu · esmer · belirsiz · loş · other translations

dunkel karanlık

Tiefes Dunkel ist deine Heimat

Derin Karanlık senin evin

Warum ist es so dunkel?

Neden bu kadar karanlık?

Es ist wirklich dunkel hier.

Burası gerçekten çok karanlık.

Click to see more example sentences
dunkel koyu

Oder vielleicht dunkel blau oder grün.

Koyu mavi ya da yeşil de olabilir.

Ist das dunkel genug?

Bu yeterince koyu mu?

Da waren die Blätter so dunkel und grün.

Yapraklar o zaman çok koyu ve yeşildi.

Click to see more example sentences
dunkel esmer

Groß, dunkel und gutaussehend reicht für mich.

Uzun, esmer, yakışıklı olsun, bana yeter.

Weil ich groß, dunkel und gutaussehend bin.

Çünkü ben uzun, esmer ve yakışıklıyım.

Ihr Partner, Mr. Groß, Dunkel, und Furchteinflößend

Ortağın Bay Uzun Boylu Korkutucu Esmer Güzeli

Click to see more example sentences
dunkel belirsiz

Du bist dunkel mit undefinierten Kanten.

Senin çevrende belirsiz siyahlıklar var!

dunkel loş

Es ist sehr ruhig, sehr dunkel, sehr französisch.

Çok sakin, çok loş ve çok Fransız bir yer.