German-Turkish translations for durch:

tarafından · içinden · ile · yüzünden · arasından, ara, aracılığıyla · ortasından · sayesinde · vasıtasıyla · süresince · other translations

durch tarafından

Sie entstehen durch bestimmte Materie-Antimaterie-Reaktionen.

Madde-antimadde tepkimesinin belirli türleri tarafından oluşturulurlar.

Zwei Wunden in der Bauchgegend, gefolgt durch ein Ripper-ähnliches Kehle-Aufschlitzen.

Karın bölgesindeki iki yara, boğazı kesen bir kesici tarafından izleniyor.

Hier ruht Beech Buchanan, geschützt durch Schlangenejakulat.

Burada yatan Beech Buchan" "yılanların dölü tarafından korunmaktadır.

Click to see more example sentences
durch içinden

Funktionelle Elektrische Impedanz Tomografie durch evozierte Potentiale.

Sinir uyarılması ile fonksiyonel elektriksel direnç tomografisi.

A ungenügende Ladung durch Funktionsstörung der inner sekretorischen Drüsen

A, yetersiz heyecan, içsel salgı bezlerinin işlev bozukluğundan kaynaklanır.

Wir gehen in den Mechanikraum und schneiden die Spannungskabel des Aufzugschlosses durch.

Mekanik odasına gidip asansörün kilidini açmak için gerilim kablosunu keseceğiz.

Click to see more example sentences
durch ile

Funktionelle Elektrische Impedanz Tomografie durch evozierte Potentiale.

Sinir uyarılması ile fonksiyonel elektriksel direnç tomografisi.

Webseite geschützt durch CYBERNANNY

Bu site SİBERDADl ile korunmaktadır

Besteuerung durch Lohnabzug obligatorische Schlichtung von Arbeitskämpfen und konfiszierende Besteuerung.

Maaş kesintileri ile vergilendirme anlaşmazlıklarındaki mecbur bırakılmalar insafsız bir vergilendirmedir.

Click to see more example sentences
durch yüzünden

Wenigstens habe ich keine Rückgratverkrümmung durch meine Koronar-Venen wie andere Leute.

En azından bazıları gibi koroner damarlarım yüzünden skolyoz olmuyorum.

Meiner begann auch durch meinen Vater.

Benimki de babam yüzünden başladı.

Durch Ihre Fahrlässigkeit entkam ein Krimineller.

Sizin ihmaliniz yüzünden, bir suçlu kaçtı.

Click to see more example sentences
durch arasından, ara, aracılığıyla

Aber durch Dr. Vogel und Yates, hab ich meine Schwester wieder.

Ama Dr. Vogel ve Yates aracılığıyla kardeşim bana döndü.

Ein Mann zwischen Leben und Tod durch Mesmerismus.

Bir adam, ölüm ile yaşam arasında hipnoz ediliyor.

Durch Blut und Staub fliegt flink die Steppenstute auf Federgras dahin

Kan ve toz arasından Bir kısrak uçarcasına koşuyor, Çayırı da çiğneyip geçiyor

Click to see more example sentences
durch ortasından

Sie wurden durch diesen Leak offenbart.

Bir de bu sızıntıyla ortaya dökülenler.

Konstruierte eine Kurve durch konzentrische Goldene Rechtecke. Das ergibt die Goldene Spirale.

Altın Oran'lı dikdörtgenlerin ortak merkezlerinden geçen bir eğri çizerseniz efsanevi Altın Spiral ortaya çıkar.

Olive Snooks Blut war aufgewühlt durch Enthüllungen und günstige Gelegenheiten.

Olive Snook'un kanı, ortaya çıkarma ve fırsat yakalamayla kaynıyordu.

Click to see more example sentences
durch sayesinde

Durch ihre hilfe werde ich ein Gott werden.

Onlar sayesinde ben de bir tanrı olacağım.

Materie hält durch ein Magnetfeld.

Madde, manyetik alan sayesinde bağdaşıyor.

Außerdem traf sie ihn durch Daphne und Regina.

Ayrıca onunla Daphne ve Regina sayesinde tanıştı.

Click to see more example sentences
durch vasıtasıyla

Vielleicht kann ich Sie kontaktieren, durch meinen Poesie-Falken.

Belki de seninle şiir şahinim vasıtasıyla haberleşebilirim.

Durch meinen Spinning-Lehrer, Kurt.

Bisiklet hocam Kurt, vasıtasıyla.

Am schnellsten durch Dienst an der Fortpflanzungskontrolle.

Bununda en hızlı yolu, servis vasıtasıyla kontrollü yayılmadır.

durch süresince

Im Stateville-Sanatorium führen sie diese Endorphin-Experimente durch.

Stateville Şifa Yurdunda süren endorfin araştırmaları var.

Sieben Mal. Durch eine lange Nacht.

Yedi kez, bir gece boyunca sürdü.