German-Turkish translations for durchführen:

yapmak · uygulamak · gerçekleştirmek · yürütmek · other translations

durchführen yapmak

Zunächst sollten wir eine Serie neurografischer Scans durchführen.

İlk yapmamız gereken tam bir nörografik tarama yapmak.

Ich muss einige Änderungen durchführen.

Ve yapmam gereken bazı değişiklikler var.

Wir sollten sie sofort durchführen.

Bunu hemen yapmalıyız. . bence.

Click to see more example sentences
durchführen uygulamak

Hat sie den Standarttest für Endokarditis durchgeführt?

Endokardit için genelde onun uyguladığı tahlil mi uygulanır?

Nein, Dr. Larch wird es durchführen.

Hayır. Prosedürü Doktor Larch uygulayacak.

durchführen gerçekleştirmek

Jetzt zeigen uns die Zani-Künstler aus Kamerun, wie eine richtige Pygmäen-Beerdigung durchgeführt wird.

Şimdi de Kamerunlu Zani sanatçıları bizlere bir cüce cenazesinin nasıl gerçekleştiğini tasvir ediyorlar.

durchführen yürütmek

Eine Operation durchzuführen ist wie Pokern.

Bir operasyonu yürütmek, poker oynamak gibidir.