German-Turkish translations for eben:

az önce · düz · tamamıyla · sadece · şimdi · demin · az evvel · hemen hemen · şu anda · tam · düzlem · other translations

eben az önce

Mr. Miller, wir haben eben eine Übertragung von einem Konsulanten aus Ungarn erhalten.

Bay Miller, az önce Macaristan'daki konsolosluk görevlisinden bir mesaj aldık.

Ich such meine Freundin, Suzanne Supak, hab eben mit ihr gesprochen.

Kız arkadaşım Suzanne Supak'ı arıyorum. Onunla az önce konuştum. Tamam.

Ich hab den Karton eben noch gesehen.

Ben bu kutuyu az önce gördüm.

Click to see more example sentences
eben düz

Oh, mein Gott. Ich habe eben das Gleiche gedacht.

Aman Tanrım, ben de aynı şeyi düşünüyordum.

Dann gehe ich eben allein.

O zaman, ben de yalnız giderim.

Und ich werde es finden, denn so bin ich eben.

Ben de bunu bulacağım çünkü ben de buyum.

Click to see more example sentences
eben tamamıyla

Dann zeige ich dir eben morgen Nachmittag ein paar Tricks mit deinem Jo-Jo.

Tamam, yarın öğleden sonra. Sana bir kaç yo-yo numarası göstereceğim.

Ich bin eben nicht so schlau wie du.

Ben senin kadar akıllı değilim, tamam mı?

Okay, dann nennen Sie es eben "Ars".

Tamam, o zaman ismine "ars" deriz.

Click to see more example sentences
eben sadece

Weißt du außergewöhnliche Dinge passieren eben nur außergewöhnlichen Menschen.

Biliyor musun olağanüstü şeyler sadece olağanüstü insanların başına gelirmiş.

Ich bin eben ein hoffnungsloser Romantiker.

Ben sadece bir romantiğim, sanırım.

Dann eben nur Sie.

O zaman sadece sen.

Click to see more example sentences
eben şimdi

Ein Freund hat mir eben die richtige Nummer gegeben.

Ama şimdi, bir arkadaşım bana doğru numarayı verdi

Cleveland übergab eben Flug zwo an das Chicago Centre.

Cleveland şimdi uçuş iki'yi Chicago Merkez'e yöneltti.

Eben hab ich noch eine gesehen.

Şimdi bir tane daha gördüm.

Click to see more example sentences
eben demin

Eben sah ich den Russen hier in einen Coiffeursalon gehen.

Ben, Rus'u demin bir berbere girerken gördüm. Yaralıydı galiba.

Ich glaube, Homer hat eben einen Dollar gespart.

Galiba demin Homer bir dolar tasarruf etti.

Eben hat ein Herr Chow angerufen.

Bay Chow demin sizi aradı.

Click to see more example sentences
eben az evvel

Ich habe eben mit Hogan telefoniert.

Ben de az evvel Hogan ile konuşuyordum.

Hat er dir eben wirklich einen Gute-Nacht-Kuss gegeben?

Az evvel sana iyi geceler öpücüğü verdi?

Ja, gerade eben.

Evet, az evvel.

eben hemen hemen

Und die sind eben für Sie gekommen. Und eine dringende E-Mail.

Ve bunlar sen hemen gelmeden önce geldi ve acil bir e-mail var.

Eben gerade, bevor ich herkam?

Az önce, buraya gelmeden hemen önce?

eben şu anda

Und gerade eben an der Tür.

Ve şu anda da kapıda.

Ja, gerade eben. Von V'Ger.

Şu anda V'Ger kendisi eritti.

eben tam

Genau das habe ich eben gesagt.

Ben de tam olarak bunu diyordum.

eben düzlem

Auf eine astrale oder spirituelle Ebene.

Astral veya tinsel bir düzleme.