German-Turkish translations for eben:

az önce · düz · tamamıyla · sadece · şimdi · demin · az evvel · hemen hemen · şu anda · tam · düzlem · other translations

eben

Nein, ich habe keine andere Ebene.

Hayır, benim başka seviyem yok.

Computer, Ebene eins, Sicherheitszugang.

Bilgisayar, birinci seviye güvenlik girişi.

Zweite Ebene frei.

İkinci seviye temiz.

Wir lagerten letzte Nacht oberhalb der Llano-Ebene.

Ilano'nun yukarısında basit bir kamp kurmuştuk geçen gece.

Weiter nördlich erstrecken sich die baumlosen Ebenen der russischen Tundra.

Kuzeye ilerledikçe Rus tundrasının ağaçsız düzlükleri karşımıza çıkıyor.

CC-Zentrale an Big PC-Kontrolle, alle Ebenen.

Merkez C.C'den Büyük P.C. Kontrol'a, tüm seviyeler.

Wenn Sie ein Hämophage wären hätten wir schon Gewebereparaturen auf mikrozellularer Ebene entdeckt.

Kan bakteriyofajı olsaydınız, mikrohücresel seviyede doku onarımını çoktan tespit ederdik.

Ebene Sieben, der Frachtbereich.

Yedinci kat kargo bölümü.

McGee, Ebene sieben.

McGee, yedinci kat!

Ich hab vielleicht ein paar schlechte Dinge getan, aber so ist die Welt eben.

Belki bazı kötü şeyler yaptım ama artık dünya böyle bir yer.