German-Turkish translations for ebenso:

de · kadar · aynı şekilde · aynen · tıpkı · sadece · other translations

ebenso aynı şekilde

Mr. Dellarowe ist der Meinung und ebenso Mr. Janeway.

Bay Dellarowe öyle söyledi, aynı şekilde Bay Janeway de.

Ebenso die Egipshi-Zigaretten, die wir organisiert haben.

Ayarladığımız o Egipshi sigaraları da aynı şekilde.

Ebenso, mein Freund.

Aynı şekilde, dostum.