German-Turkish translations for ehe:

evlilik, evli · önce, -den önce · evlenme · other translations

ehe evlilik, evli

Diese Ehe ist voller Ultimaten.

Bu evlilik ültimatomlarla dolu.

Ehe, Kinder, Arbeit.

Evlilik, çocuklar, iş.

Das ist doch keine echte Ehe.

Bu gerçek bir evlilik değil.

Click to see more example sentences
ehe önce, -den önce

Ehe wir anfangen, muss ich Ihnen etwas sagen.

Başlamadan önce sana söylemem gereken bir şey var.

Vielleicht sind Sie ihr im Flieger begegnet Ehe er abflog?

Belki de uçak kalkmadan önce onunla tanışmıştın, ha?

Ok, aber ehe du antwortest

Tamam, ama cevap vermeden önce

Click to see more example sentences
ehe evlenme

Vor ihrer Ehe war unsere Stiefmutter Gefängniswärterin.

Evlenmeden önce, üvey annemiz cezaevinde gardiyandı.