German-Turkish translations for ehrlich:

dürüst · açıkça · yüz · samimi · namuslu · temiz · adil · saf · tarafsız · other translations

ehrlich dürüst

Wenigstens hatten wir eine ehrliche Beziehung.

En azından bizim dürüst bir ilişkimiz vardı.

Seien wir ehrlich.

Dürüst ol şimdi.

Marge, ich muss ehrlich sein

Marge, dürüst olmam gerekirse

Click to see more example sentences
ehrlich açıkça

Darf ich auch ehrlich sein?

Ben de açık sözlü olabilir miyim?

Zumindest sind Sie ehrlich.

En azından açık sözlüsün.

Ehrlich gesagt, Mr. Kelly, wir geben keine kleinen Geschäftsdarlehen mehr.

Açık olmak gerekirse Bay Kelly, artık ufak işletmelere kredi vermiyoruz.

Click to see more example sentences
ehrlich yüz

Hundertprozentig ehrlich, kein Blödsinn.

Yüzde yüz hakikat, palavra yok.

Ehrlich gesagtbin ich deswegen hier.

İşin aslı Sanırım bu yüzden buradayım.

Wir sind ehrenhafte, ehrliche Vaterlands und volksvebundene hundertprozentige Türken

Biz namuslu dürüst yani milletine, devletine bağlı yüzde yüz Türk insanıyız.

Click to see more example sentences
ehrlich samimi

Frank, darf ich ehrlich sein?

Frank, samimi olabilir miyim?

Er konnte nie in unsere verzerrte Sichtweise passen denn er ist ehrlich und aufrichtig und gut.

Bizim çarpık bakış açımıza asla sığmazdı çünkü o çok dürüst, samimi ve iyi.

Den ehrlichen Wunsch, anständige, fähige

Dürüst ve samimi bir istekle dolacaksınız

Click to see more example sentences
ehrlich namuslu

Wir sind ehrenhafte, ehrliche Vaterlands und volksvebundene hundertprozentige Türken

Biz namuslu dürüst yani milletine, devletine bağlı yüzde yüz Türk insanıyız.

Gräfin Báthory sucht für ihr Schloss ehrliche und bescheidene junge Mädchen.

Kontes Kule'si için Báthory namuslu ve alçakgönüllü genç kızlar arıyor.

Quinlan ist ein ehrlicher Polizist.

Quinlan namuslu bir polistir.

Click to see more example sentences
ehrlich temiz

Rein, ehrlich, gänzlich.

Saf, dürüst, temiz.

Das ist ehrliches Geld, für Sie gewaschen.

Bu temiz para. Senin için akladım.

ehrlich adil

Du bist anständig und ehrlich.

Sen gerçekten adil ve dürüst birisin.

ehrlich saf

Rein, ehrlich, gänzlich.

Saf, dürüst, temiz.

ehrlich tarafsız

Sie sind die ehrlichste und vorurteilsfreiste Person überhaupt.

Sen, bugüne kadar tanıdığım en dürüst ve tarafsız kişisin.