German-Turkish translations for eigentlich:

aslında · gerçek · teknik · asıl · esas · other translations

eigentlich aslında

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Sie waren eigentlich sehr informativ.

Aslında oldukça öğreticiydi. Julian.

Eigentlich bin ich eher ein Arme Hersteller.

Aslında ben daha çok silah imalatçısıyım.

Click to see more example sentences
eigentlich gerçek

Wirklich? Ich finde ihn eigentlich eher politisch motiviert.

Gerçekten mi, ben onu politik olarak güdülenmiş gördüm.

Der eigentliche Bombenleger ist woanders.

Gerçek bombacı başka bir yerde yatıyor.

Eigentlich heiße ich Reginald, aber meine Freunde nennen mich Munch.

Gerçek adım Reginald ama arkadaşlarım bana Munch der.

Click to see more example sentences
eigentlich teknik

Eigentlich haben sie mich nie gefunden.

Teknik olarak beni hiç bulamadılar.

Danke, aber eigentlich bin ich kein Mensch.

Teşekkürler, ama teknik olarak ben insan değilim.

Eigentlich ist er verrückt.

Teknik olarak, o bir kaçık.

Click to see more example sentences
eigentlich asıl

Eigentlich, General, habe ich nie

Aslında, General, ben asla

Dann bist du die eigentliche Gefahr, Delphine.

O zaman asıl tehlike sensin Delphine.

Nun, eigentlich, war ich zuerst hier, also folgst eigentlich du mir.

Aslında buraya ilk ben geldim, asıl sen beni takip ediyorsun.

Click to see more example sentences
eigentlich esas

Nun zur eigentlichen Sache.

Şimdi esas konumuza gelelim.