German-Turkish translations for einfach:

sadece, sade · basit · kolay · rahat · tek · gösterişsiz · kullanışlı · tam · uygun · adi · temiz · other translations

einfach sadece, sade

Nein, ich ich brauche einfach noch etwas Zeit.

Hayır. Sadece daha fazla zamana ihtiyacım var.

Unterschreiben Sie einfach.

Sadece şurayı imzalayın.

Nenn mich einfach "Roy".

Bana sadece "Roy" de.

Click to see more example sentences
einfach basit

Natürlich musste ich meinen Duplikaten einfache Aufgaben überlassen.

Tabii ki basit görevleri, kopyalarıma devretmem gerekti.

Verdammt, eine einfache Frage:

Çok basit bir soru soruyorum:

Aber oft gibt es dafür eine einfache Erklärung.

Fakat çoğu zaman basit bir açıklaması vardır.

Click to see more example sentences
einfach kolay

Tempokorrekturen sind einfach, aber ein Winkelwechsel ist ein Kalkulationsproblem.

Hız ayarlamaları kolay, ama açıdaki bir değişiklik, tetiği çekmekte sorun yaratır.

Es ist für niemanden einfach.

Kimse için kolay değil.

Wenn du Kohle hast, ist alles einfacher.

Paran varsa, Senin için her şey kolay olur.

Click to see more example sentences
einfach rahat

Jetzt können wir etwas zurücktreten, einfach durchatmen.

Şimdi biraz geri yaslanıp rahat bir nefes alabiliriz.

Entspann dich einfach.

Rahatla, sakin ol.

Vielleicht willst du einfach deine Ruhe.

Belki de sadece seni rahat bırakmamızı istiyorsun.

Click to see more example sentences
einfach tek

Wir haben eine einfache Wahl:

Sadece tek bir seçeneğimiz var.

Wir müssen einfach geduldig sein.

Tek yapmamız gereken sabırlı olmak.

Molly braucht einfach ein bisschen Zeit.

Molly'nin tek ihtiyacı biraz zaman.

Click to see more example sentences
einfach gösterişsiz

Blutige Tränen könnten einfach subkonjunktivale Blutung bedeuten.

Kanlı gözyaşı sadece subkonjiktival kanamayı gösterebilir.

Komm einfach heraus und zeige dich!

Ortaya çık ve kendini göster!

Sei einfach du selbst, und zeig, dass du mich unterstützt, genauso, wie ich dich unterstütze.

Sadece kendin ol, ve beni desteklediğini göster. Benim seni desteklediğim gibi.

Click to see more example sentences
einfach kullanışlı

Benutze sie einfach.

Sadece onu kullan.

So einfach, wie genial. Er benutzte eine Fernbedienung.

Çok kolay ve çok akıllıca Bir uzaktan kumanda kullandı

Radotti benutzt dich und du machst einfach weiter, richtig?

Radotti seni kullanıyor ve sen vazgeçiyorsun, öyle mi?

Click to see more example sentences
einfach tam

Sage ihm einfach genau, was du willst.

Ona tam olarak ne istediğini söyle.

Oh, das ist toll, einfach toll.

Oh, bu harika, tam anlamıyla harika.

einfach uygun

Aber für Prä-Astronautik-Theoretiker passen diese Zahlen einfach nicht.

Fakat antik uzaylı kuramcılarına göre bu sayılar uygun değil.

Es ist einfach nicht der Tag für so eine Diskussion.

Sadece, bu tartışmak için uygun bir gün değil.

einfach adi

Diese abscheuliche Frau sollte einen einfachen grünen Salat mitbringen.

Geçmiyorum. Bu adi kadının. .sıradan bir yeşil salata getirmesi gerekiyordu.

einfach temiz

Einfach und sauber.

Basit ve temiz.