German-Turkish translations for einflussreich:

güçlü · other translations

einflussreich güçlü

Sie besetzen überall einflussreiche Positionen

Her yerde güçlü mevkileri ele geçiriyorlar.

Vermögende Klienten. Einflussreiche Klienten.

Zengin müşteriler, güçlü müşteriler.

Dieser Papst hat einflussreiche Feinde.

Bu Papa'nın çok güçlü düşmanları var.

Click to see more example sentences