German-Turkish translations for einrichten:

kurmak · etmek · yapmak · döşemek · düzenlemek · other translations

einrichten kurmak

Jemand muss eine permanente Einheit in Friedenszeiten einrichten.

Barış süresince birinin kalıcı bir birim kurması gerek.

Es wurde eine weitere Quarantänestation für einen möglichen Überlauf eingerichtet.

Öngörülen taşma durumları için bir başka karantina tesisi kurulmuştu.

Er wird ein Drogenlabor einrichten und ein Verbrechersyndikat aufbauen.

Uyuşturucu laboratuarı kurup bir suç çetesi oluşturmaya çalışacağı kesin.

Click to see more example sentences
einrichten etmek

Gerüchten zufolge will der Kongress in Carolina einen Nationalpark einrichten.

Rivayete göre, Kongre Carolina'da bir milli park inşa ediyormuş.

Frenchy hat es eingerichtet.

Bu odayı Frenchy dekore etti.

Haben Sie die Zimmer selbst eingerichtet, Mr. Peterson?

Odaları siz mi dekore ettiniz, Bay Peterson?

einrichten yapmak

Zor-El hat mir ein Notportal eingerichtet.

Zor-El benim için bir kaçış geçidi yapmış.

Juan Antonio und Maria Elena haben mir eine Dunkelkammer eingerichtet.

Şey, Juan Antonio ve Maria Elena benim için bir karanlık oda yaptılar.

einrichten döşemek

So schön eingerichtet.

Çok iyi döşenmiş.

einrichten düzenlemek

Italienisch lernen, ihre Stadtwohnung neu einrichten

İtalyanca öğreniyor, şehirdeki dairesini düzenliyor