German-Turkish translations for eintreffen:

gelmek · olmak · gelme · varmak, varış · other translations

eintreffen gelmek

Mehrere Hundert Skrreeaner dürften heute eintreffen.

Birkaç yüz Skrreeanın bugün istasyona gelmesi bekleniyor.

Ist Yi-Shan schon eingetroffen?

Yat-San daha gelmedi mi?

Verzeihung, Ladys und Gentlemen, unser neuer Gast ist eingetroffen.

Affedersiniz, baylar ve bayanlar! Yeni misafirimiz geldi.

Click to see more example sentences
eintreffen olmak

Nichts ist eingetroffen, wie ich es erwartete, Ashley.

Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı, Ashley. Hiçbir şey.

Der gute Seigneur von Beaufort wird bald hier eintreffen.

İyi kalpli Beaufort lordu yakında burada olacak.

Kim Do-Shin wird in einer Stunde eintreffen.

Kim Do-shin bir saat içinde burada olacak efendim.

Click to see more example sentences
eintreffen gelme

Bevor alle eintreffen, wollte ich dir etwas geben.

Herkes gelmeden önce sana bir şey vermek istiyorum.

Bevor die Sanitäter eintrafen, starb Riley an ihren Verletzungen.

Riley sağlık ekipleri gelmeden önce yaralarından dolayı öldü.

eintreffen varmak, varış

Morgen wird eine Lieferung eintreffen.

Yarın gelecek olan bir teslimat var.