German-Turkish translations for einzeln:

tek · ayrı ayrı, ayrı · other translations

einzeln tek

Wir müssen alles einzeln Stück für Stück herstellen.

Her şeyi tek tek, parça parça imal etmemiz lazım.

Zuerst wird jedes Bein einzeln verschnürt.

Önce her bacağı tek tek bağlamalısınız.

Dann müssen Sie jeden Tribble auf der Station einzeln scannen.

O halde istasyondaki her bir tribble yaratığını tek tek tarayacaksınız.

Click to see more example sentences
einzeln ayrı ayrı, ayrı

Einzeln kann er uns zerstören.

Ayrı olursak, bizi yok edebilir.

Einzeln sind wir und die Trabe verletzbar.

Ayrı, ayrı, Treyb ile biz güçsüz durumdayız.

Ich habe das Gemüse einzeln gekocht.

Her bir sebzeyi ayrı ayrı pişirdim.

Click to see more example sentences