German-Turkish translations for engstirnig:

dar görüşlü · dar kafalı · other translations

engstirnig dar görüşlü

Das ist eine engstirnige Haltung.

Bu çok dar görüşlü bir tavır.

Musst du immer so engstirnig sein?

Her zaman dar görüşlü olmak zorunda mısın?

Die Lehrer werden engstirnige Fachidioten.

Öğretmenler, dar görüşlü uzmanlar olmaya başladılar.

engstirnig dar kafalı

Oft sind die Redlichen etwas engstirnig.

Bu erdemli insanlar, biraz dar kafalı olurlar.

Eine total engstirnige Einstellung.

Tamamen dar kafalı bir tutum.