German-Turkish translations for enorm:

muazzam · çok büyük · other translations

enorm muazzam

Eine enorme Rechte von Rocky.

Rocky'den muazzam bir sağ yumruk.

Es erfordert sicher enorme Konzentration und Geduld.

Muazzam konsantrasyon ve sabır gerektiriyor olmalı.

Dieser Spruch erfordert enorm viel Kraft.

Bu büyü muazzam bir güç gerektiriyor.

Click to see more example sentences
enorm çok büyük

Ich weiß du stehst unter einem enormen Druck.

Üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu biliyorum.

Sie hat enormes Potential.

Çünkü çok büyük potansiyeli var.

Du hast enorme Kraft gezeigt, Stärke und Macht.

Çok büyük bir kuvvet, cesaret ve güç gösterdin.