German-Turkish translations for entdecken:

keşfetmek, keşfetme · algılamak · keşif · other translations

entdecken keşfetmek, keşfetme

Er entdeckte diese chromosomale Mutation vor vielen Jahren, bevor Global Tech ihn entließ.

Bu kromozom değişimini yıllar önce o keşfetti. Global Tech onu sepetlemeden önce.

..um fremde Welten und neue Zivilisationen zu entdecken. .und dabei in nie zuvor gesehene Galaxien vordringt.

Yeni dünyaları araştırmak, yeni hayatlar ve yeni medeniyetler keşfetmek, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmektir.

Sicherheitsscan entdeckte Verzeichnis mit Timecode.

Güvenlik taraması bir şeyin varlığını keşfetti

Click to see more example sentences
entdecken algılamak

A.R.G.U.S. entdeckte Datenströme, die von Kangs Bürorechner ausgehen.

ARGUS Kang'in ofis bilgisayarından sızan birçok veri algıladı.

Palomar hat das gerade entdeckt.

Palomar bunu şimdi algıladı.

entdecken keşif

Die Marauderaufklärer haben einen Leviathan entdeckt, der möglicherweise Moya ist.

Yağmacı keşif uçakları Moya olması muhtemel bir Leviathan tespit etti.

Ein Überwachungsflug entdeckte Kapitän Limes Schiff, die Delila hier.

Keşif uçağımız Kaptan Lime'ın teknesi Delilah'yı burada buldu.