German-Turkish translations for entfernen:

uzaklaştırmak, uzaklaşmak · çıkarılmak, çıkarmak, çıkartmak · kaldırmak · ortadan kaldırmak · ayrılmak · other translations

entfernen uzaklaştırmak, uzaklaşmak

Halbe Meile entfernt.

Yarım mil uzakta.

Dieser neue Angriff ist einen Sektor entfernt.

Bu yeni saldırı ise nispeten uzakta.

Hoch genug. Weit entfernt.

Yeterince yüksek ve uzak.

Click to see more example sentences
entfernen çıkarılmak, çıkarmak, çıkartmak

Sie entfernten Nanosonden durch meine Assimilierungsröhrchen.

Asimilasyon borularımdan nano sondaları çıkardılar.

Tusche lässt sich schwer entfernen.

Hint mavisini çıkarmak çok zordur.

Hydra hat bereits Mikes Auge entfernt.

Hydra şimdiden Mike'ın gözünü çıkarttı.

Click to see more example sentences
entfernen kaldırmak

Zwei Minuten entfernt.

İki dakika kaldı.

Computer, Planke entfernen.

Bilgisayar, kalası kaldır.

Computer, La Forge entfernen.

Bilgisayar, La Forge'u kaldır.

Click to see more example sentences
entfernen ortadan kaldırmak

Die umweltbedingte Barriere wurde entfernt aber wir sind dann auf eine Sprachbarriere gestoßen.

Çevresel engel ortadan kaldırılmıştı ama başka bir engele çarptık: Dil engeli.

Die Vernichtung des Yang-Clans entfernt das größte Hindernis des Khitan-Reiches.

Yang Klanını yok etmek Tatar İmparatorluğunun önündeki en büyük engeli ortadan kaldıracak.

entfernen ayrılmak

Chirurgisch vor der Embryo-Implantation entfernt.

Embriyo gelişmeden ameliyatla ayrılmış.