German-Turkish translations for entgegenkommend:

tatlı · other translations

entgegenkommend tatlı

Aber gleichzeitig zu süß, zu entgegenkommend.

Aynı zamanda, çok tatlı, çok yardımsever davranıyordu.