German-Turkish translations for entgehen:

kaçmak · gözünden kaçmak · kaçırmak · kurtulmak · other translations

entgehen kaçmak

Kein Betrüger entgeht meiner Entlarvung.

Hiçbir dolandırıcı gözümden kaçmaz.

Meiner Großmutter entgeht nichts.

Büyükannemden hiçbir şey kaçmaz.

Den Verfolgern entgehen und lhren Auftankpunkt finden.

Takip sistemlerinden kaçmak ve yakıt ikmal noktanızı bulmak.

Click to see more example sentences
entgehen gözünden kaçmak

Kein Betrüger entgeht meiner Entlarvung.

Hiçbir dolandırıcı gözümden kaçmaz.

Dir entgeht auch nichts, was?

Gözünden bir şey kaçmaz, değil mi?

Jaaa, mir entgeht nicht viel.

Evet. Gözümden pek bir şey kaçmaz.

entgehen kaçırmak

Nun, vielleicht ist es ihnen irgendwie entgangen.

Belki de, bir şekilde ağzınızdan kaçırdın.

entgehen kurtulmak

Deine Mutter entging letzte Woche nur knapp der Schrill-Bombe.

Annen, geçen haftaki shrill bombasından ucuz kurtuldu.