German-Turkish translations for entlassen:

kovmak · işten çıkarmak · other translations

entlassen kovmak

Ich musste ihn entlassen.

Onu kovmak zorunda kaldım.

Na los, entlasse mich!

Hadi devam et, kov beni.

Denn Akten zufolge, wurde Sergeant Rand wegen Insubordination entlassen.

Kayıtlara göre Çavuş Rand, göreve itaatsizlikten kovulmuş.

Click to see more example sentences
entlassen işten çıkarmak

Abel Mindler, Truckfahrer, lokale Firma, wurde vor einem Jahr entlassen, hat alles verloren.

Abel Mindler, kamyon şoförü, yerel bir şirket bir sene önce işten çıkarılmış, her şeyini kaybetmiş.

Das ist gut, weil meine Frau gerade entlassen wurde.

Bu iyi bir şey çünkü karım işten çıkarıldı.

Wieso hast du Danielsen entlassen?

Danielsen'i neden işten çıkardın?

Click to see more example sentences