German-Turkish translations for entschuldigen:

özür dilerim, özür dilemek · pardon · de özür dilemek · bağışlamak · mazur görmek · other translations

entschuldigen özür dilerim, özür dilemek

Nein, ich wollte mich für neulich Abend entschuldigen.

Hayır, sadece geçen gece olanlar için özür dilemek istedim.

Nein."lch entschuldige mich für meine Frechheit.

Hayır, "Küstahça davrandığım için özür dilerim." diyeceksin.

Hey, ich wollte mich auch entschuldigen.

Evet, Ben de özür dilemek istiyorum.

Click to see more example sentences
entschuldigen pardon

Entschuldigt bitte, ich sitze hier.

Pardon, ben burada oturuyorum.

Entschuldige, wir sitzen hier.

Pardon, burada biz oturuyoruz.

Entschuldigen Sie, Sir, wohnt Peg Baily hier?

Pardon bayım, Peg Baily burada yaşıyor?

Click to see more example sentences
entschuldigen de özür dilemek

Entschuldige, aber wir sind beide aufgeregt.

Özür dilerim ama ikimiz de gerginiz.

Hey, ich wollte mich auch entschuldigen.

Evet, Ben de özür dilemek istiyorum.

Entschuldigt, ich bin etwas nervös.

Özür dilerim, biraz gerginim de.

Click to see more example sentences
entschuldigen bağışlamak

Herr Poppins, entschuldigen Sie.

Bay Poppins, beni bağışlayın.

Entschuldigen Sie, Mrs. Medved.

Bağışlayın beni, Bayan Medved.

entschuldigen mazur görmek

Mr. Foster, bitte entschuldigen Sie unsere Dreistigkeit.

Bay Foster, lütfen saygısızlığımızı mazur görün.