entspricht

Niemand entspricht Ugartes Beschreibung.

Ugarte'nin tarifine uyan kimseye rastlamadım.

Weißt du, wie ein Hundejahr sieben Menschenjahren entspricht?

İnsanın bir yılı, köpeğin yedi yılına eşit, biliyor musun?

Fasern, entsprechend einem Massen produktionsartikel, fabriziert in Denver.

İplikler seri üretim şeklinde üretilmiş, Denver'da yapılmışlar.

Die Lymphozyt und Monozytwerte entsprechen früheren Werten der Testperson.

Kandaki lenfosit ve monosit degerleri denegin geçmisiyle tutarli.

Und das ist wichtig, denn mehr Hirngewebe entspricht mehr Intelligenz.

Burada önemli olan; daha fazla beyin dokusu daha fazla zekayla bağlantılı.

Reaktionssequenz entspricht den geforderten Normen.

Tepkime öngörülen standartlara göre işliyor.

Der Mörder mag das gewusst und den Mord entsprechend geplant haben.

Katil bunu biliyor olabilir ve cinayeti bu şekilde planlamıştır.

Dem Zeremoniell entsprechend kniet der Kaiser vor der Kaiserin Mutter. Als ein ehrerbietiger Sohn.

Atalarımızın adetlerine göre, İmparator dul İmparatoriçe önünde diz çöker, annesinin önündeki bir oğul gibi.

Spencer geht es den Umständen entsprechend, ziemlich gut.

Şu şartlar altında, Spencer gayet iyi gidiyor.

Es entsprach seiner akribischen Natur.

Sanırım bu onun titiz doğasında var.