German-Turkish translations for entwickeln:

geliştirmek · tasarlamak · gelişmek · other translations

entwickeln geliştirmek

Sie entwickeln hier waffenfähige Pocken für Al-Zuhari.

El Zuhari için silahlaştırılmış çiçek hastalığı geliştiriyorlar.

Ein neues synthetisches Element wurde entwickelt.

Yeni bir sentetik element geliştirildi.

Raptoren waren wild, intelligent und sozial hoch entwickelt.

Raptorlar vahşi, zeki ve sosyal açıdan gelişmişti.

Click to see more example sentences
entwickeln tasarlamak

Außerdem entwickelte Frank viele der fälschungssicheren Schecks die Banken und Erfolgsunternehmen jeden Tag benutzen.

Ayrıca, bankaların ve büyük şirketlerin her gün kullandığı güvenli çeklerin çoğunu Frank tasarladı.

Dein Vater hatte den Intersect ursprünglich als ein Lehrmittel entwickelt.

Baban ilk Bilgisayar'ı bir öğretim aracı olarak tasarlamıştı.

Weißt du ein Freund von mir hat diesen Kriegsballon entwickelt.

Biliyor musun, bu savaş balonlarını bir arkadaşım tasarladı.

Click to see more example sentences
entwickeln gelişmek

Einige Jungen entwickeln sich langsamer.

Bazı çocuklar daha yavaş gelişir.

Bis dahin habe ich vielleicht etwas Charakter entwickelt.

Belki o zamana kadar karakterim biraz gelişir.

Ich bin eindeutig zu hoch entwickelt fürs Autofahren.

Ben açıkça araba sürmek için fazla gelişmişim.