German-Turkish translations for eröffnen:

açmak · açılış yapmak · yapmak · other translations

eröffnen açmak

Ich möchte ein Geschäft eröffnen.

Bir dükkan açmak istiyorum.

Peter Jackson eröffnet eine neue Spieleabteilung.

Peter Jackson yeni bir oyun bölümü açıyor.

Wir wollen Douglas' Testament eröffnen.

Evet, ne konuda? Douglas'ın vasiyetini açacağız.

Click to see more example sentences
eröffnen açılış yapmak

Bobby und ich sind so stolz, dass wir die erste USIDent-Einrichtung hier in Southland eröffnen dürfen.

Şu an Bobby de ben de, Southland'deki ilk USIDent tesisi açılışını yapacağımız için çok gururluyuz.

Ich werde in Iquitos eine Oper bauen, und Caruso wird sie eröffnen.

Iquitos'da bir opera binası yaptıracağım, ve açılışını da Caruso yapacak.

eröffnen yapmak

Bobby und ich sind so stolz, dass wir die erste USIDent-Einrichtung hier in Southland eröffnen dürfen.

Şu an Bobby de ben de, Southland'deki ilk USIDent tesisi açılışını yapacağımız için çok gururluyuz.

Ich werde in Iquitos eine Oper bauen, und Caruso wird sie eröffnen.

Iquitos'da bir opera binası yaptıracağım, ve açılışını da Caruso yapacak.