German-Turkish translations for erbärmlich:

acınacak · acınacak halde · perişan · other translations

erbärmlich acınacak

Dieser Schutzwall ist erbärmlich.

Bu barikat acınası bir durumda.

Wie erbärmlich, Sperber.

Acınacak durumdasın, Atmaca.

Ich nehme Kungs erbärmliche Herausforderung an.

Kung'un acınası meydan okumasını kabul ediyorum.

Click to see more example sentences
erbärmlich acınacak halde

Weil er erbärmlich ist.

Çünkü acınası bir halde.

Ist er nicht erbärmlich, Matthew?

Acınacak halde değil mi, Matthew?

erbärmlich perişan

Du bist ein miserabler, erbärmlicher Shampoo schnüffelnder Geist von Marshall.

Sen, Marshall'ın perişan, sızlanan ve şampuan koklayan hayaletisin.