German-Turkish translations for erbarmungslos:

acımasız · merhametsiz · other translations

erbarmungslos

Ich bin ein erbarmungsloser Freier.

Ben katı yürekli bir aşığım.

Der erbarmungslose Willie wird Philanthrop.

Kırbaç Willie bir anda hayırsevere dönüştü.

Das Meer ist so groß und erbarmungslos.

Denize bakın ne kadar büyük ve korkutucu.

Ploesti, das war erbarmungslos.

Ploesti çok kanlı bir çarpışmaydı.