German-Turkish translations for erbitten:

istemek · other translations

erbitten istemek

Erbitte visuelle Information.

Görsel bilgi istiyoruz.

Dr. Hannibal Lecter erbittet meine Gesellschaft zum Dinner.

Dr. Hannibal Lecter akşam yemeğine katılmamı istiyor.