German-Turkish translations for ergänzen:

eklemek · other translations

ergänzen eklemek

Bericht an Sternenflotte ergänzen: Sicherheits-Check negativ.

Yıldız Filosu'na raporumuza güvenlik araştırmasını da ekleyin.

Hat Eames noch was ergänzt?

Eames bir şey ekledi mi?