German-Turkish translations for ergreifen:

yakalamak · almak · ele geçirmek · other translations

ergreifen yakalamak

Aber wir ergriffen dich.

Ama seni yakaladık. Durdurduk.

Ergreift ihn, Sklaven!

Yakalayın onu köleler!

Ergreift diese Ketzer!

Bu kafirleri yakalayın!

Click to see more example sentences
ergreifen almak

Eine Firma versucht Quint ergreifen.

Bir şirket Quint'i satın almak istiyor.

ergreifen ele geçirmek

Etwas Böses hatte die Stadt ergriffen.

Şeytani bir şey, kasabayı ele geçirmişti.