German-Turkish translations for erhöhen:

artar, artırmak, artış, arttırmak · yükselmek · yükseltmek · artma · other translations

erhöhen artar, artırmak, artış, arttırmak

Ist deine Blutsenkung erhöht?

Sedimantasyon hızın arttı mı? Hayır.

Dann erhöht sich der Schmelzpunkt.

O zaman da eriyiğin yoğunluğu artar.

Durch den erhöhten Druck Layer werden gestört Masse Moskwa.

Artan basinç sonucunda Moskova Nehrinin zemininde kaymalar oldu.

Click to see more example sentences
erhöhen yükselmek

Herzschlagfrequenz erhöht sich, Blutdruck steigt

Kalp atışı yükseliyor kan basıncı artıyor.

Energieniveau erhöht sich.

Güç seviyeleri yükseliyor.

Worauf deuten die erhöhten Norepinephrinwerte?

Yükseltilmiş nöropinefrin seviyeleri ne öneriyor?

Click to see more example sentences
erhöhen yükseltmek

Er braucht Glukose, um seinen natürlichen Schmelzpunkt zu erhöhen.

Vücudunun donma noktasını yükseltmek için glikoza ihtiyacı var.

erhöhen artma

Das Baryonniveau erhöht sich weiter.

Baryon düzeyi artmaya devam ediyor efendim.