erhebliche

Ich habe auch ein neues Spielzeug, aber erheblich praktischer.

Benim de yeni bir oyuncağım var ama çok daha pratik.

Genetische Abnormalitäten und und kleine Duplikationsfehler in der DNA können erhebliche Auswirkungen

Genetik anormallikler ve DNA'daki küçük kopyalama hataları çok büyük etkilere sahip olabilir

Fassett würde ein solches Timing erheblich erschweren. Er ist immerhin

Bence Fassett böyle bir zamanlamayı zorlaştıracak, bu adam

Ich fürchte, Sie unterschätzen Mr. Sherwoods Potenzial erheblich, Mr. Gilley.

Korkarım, Bay Sherwood'un potansiyelini bir hayli hafife alıyorsunuz, Bay Gilley.

Wally hatte erhebliche Spielschulden.

Wally'nin kumar borcu varmış.

Und-und-und ein Mitglied einer solch auserlesenen Gruppe zu verlieren, empfand ich erheblich.

Ve-ve-ve Böylesine seçilmiş bir grubun bir üyesini kaybetmek oldukça sağlam hissettirdi kendini.

Die Entzündung des Mediannerves ist erheblich abgeklungen.

Kol orta sinirindeki iltihap hatırı sayılır derecede azalmış.

Etwas, das erheblich gefährlicher ist.

Bu çok daha tehlikeli bir şey.

Ja, aber der Beta-Mond leidet erheblich durch die Abschöpfung dieser Energie.

Evet, ama Beta Ay'ındakiler bunun sonucu olarak çevresel sıkıntılar çekiyorlar.

Das Schelfeis verzerrt die Echoortung erheblich,

Buz tabakası, yankı sondajı yapmamızı zorlaştırıyor.