German-Turkish translations for erleben:

görmek · yaşamak · geçirmek · tanık · deneyim · deney · tecrübe · other translations

erleben görmek

Für uns ist es persönlich, ich habe meinen Dad noch nie so besorgt erlebt.

Ama bizim için kişisel. Babamı daha önce hiç bu kadar endişeli görmemiştim.

Sie hat mich zuvor schon betrunken erlebt.

Beni daha önce de sarhoş görmüştü.

Ich habe diesen Mann noch nie so konzentriert erlebt.

Bu adamı daha önce bu kadar odaklanmış hâlde görmemiştim.

Click to see more example sentences
erleben yaşamak

Ich denke wir haben beide schon schlimmeres erlebt.

Bence ikimiz de çok daha kötülerini yaşadık.

Wir erleben alle Enttäuschungen.

Hepimiz hayal kırıklıkları yaşıyoruz.

Ich wünschte, Franklin D. Roosevelt hätte diesen Tag erlebt.

Keşke Franklin D. Roosevelt de yaşayıp bu günü görseydi.

Click to see more example sentences
erleben geçirmek

Je ein Delirium Tremens erlebt? Nein.

Hiç sayıklama nöbeti geçirdin mi?

Ich glaube nicht, dass ich je eine Ziegen-Hausparty nüchtern erlebt habe.

Daha önce hiç, bir Keçi Yurdu partisini ayık geçirdiğimi sanmıyorum.

Japan erlebt gerade dunkle Zeiten.

Japonya karanlık günler geçiriyor.

erleben tanık

Erleben Sie Grayson's Geomagnetische Elektrizität.

Grayson'ın Geomanyetik Elektriğine Tanık Olun

Nun, wenn alles glattgeht, erleben wir das Jahrhundert-Ereignis.

Her şey yolunda giderse tarihi bir zafere tanık olacağız.

erleben deneyim

Dieses silberne Blut erlebte Empfindungen. Und jetzt wollen Sie mehr.

Bu gümüş kan bilinçlik deneyimi ve şimdi daha fazlasını istiyorsunuz.

ICH MÖCHTE AUCH WAS NEUES ERLEBEN.

Ben de yeni deneyimler arıyorum.

erleben deney

Erleben Sie die Traumpfade des mystischen australischen Outbacks.

Efsanevi Avustralya düzlüklerinde rüya gibi seyahatleri deneyin.

erleben tecrübe

Je mehr ich erlebte, umso mehr wollte ich.

Ne kadar çok tecrübe ettikçe o kadar çok istiyordum.