German-Turkish translations for erlegen:

öldürmek · other translations

erlegen öldürmek

Warte, bis wir was erlegt haben.

Bir şey öldürene kadar bekle.