German-Turkish translations for erlernen:

öğrenmek, öğrenme, öğrendik · other translations

erlernen öğrenmek, öğrenme, öğrendik

Korrd erlernte Militärstrategien an der Akademie.

Akademide Korrd'un askeri stratejilerini öğrenmek mecburiydi.

Der kleine Scheisser muss Respekt erlernen.

Küçük pisliğin biraz saygı öğrenmesi gerek.

Weil wir beide das Kriegshandwerk erlernen.

Çünkü her ikimiz de savaşmayı öğreniyoruz.

Click to see more example sentences