German-Turkish translations for ernst:

ciddi · ağır · ağırbaşlı · ciddiyet · other translations

ernst ciddi

Ich habe eine sehr ernste Frage.

Sana çok ciddi bir sorum var.

Ms. Davis hat eine sehr ernste Kopfverletzung erlitten.

Bayan Davis'in çok ciddi bir beyin hasarı var.

Warum nehmen Sie das so ernst nehmen?

Niye bu kadar ciddiye alıyorsun ki?

Click to see more example sentences
ernst ağır

Schwermüt'ger Leichtsinn! Ernste Tändelei!

Ağır hafiflik, ağırbaşlı uçarılık.

Das ist Ernst, Bud.

Bu çok ağır, Bud.

Je ernster die Krankheit, umso ernsthafter die Bestrafung.

Hastalık ne kadar ağırsa, ceza da o kadar ağırdır.

ernst ağırbaşlı

Schwermüt'ger Leichtsinn! Ernste Tändelei!

Ağır hafiflik, ağırbaşlı uçarılık.

ernst ciddiyet

Dieser routinierte Ernst nervt.

Bu ciddiyet sinir ediyor.