German-Turkish translations for erobern:

geçirmek · ele geçirmek · fethetmek · almak · other translations

erobern geçirmek

In dieser Zeitperiode haben die Klingonen das romulanische Imperium erobert.

Bu zaman dilimindeki Klingonlar Romulan İmparatorluğu'nu ele geçirmişlerdi.

Du wirst uns anführen, wir werden diese Welt erobern.

Sen bize önderlik edeceksin, biz de bu dünyayı ele geçireceğiz.

Weil wir den Frachter erobern werden.

Çünkü o gemiyi ele geçireceğiz.

Click to see more example sentences
erobern ele geçirmek

In dieser Zeitperiode haben die Klingonen das romulanische Imperium erobert.

Bu zaman dilimindeki Klingonlar Romulan İmparatorluğu'nu ele geçirmişlerdi.

Du wirst uns anführen, wir werden diese Welt erobern.

Sen bize önderlik edeceksin, biz de bu dünyayı ele geçireceğiz.

Weil wir den Frachter erobern werden.

Çünkü o gemiyi ele geçireceğiz.

Click to see more example sentences
erobern fethetmek

Odysseus, Diomedes, Thersandros, die Achäer wollten Troja erobern.

Ulixes, Diomedes, Tessander. Yunanlılar Truva'yı fethetmek istiyorlardı.

Alak will mich nicht erobern.

Alak beni fethetmek istemiyor.

erobern almak

Für jeden Sohn eroberte ich zahlreiche SkaIps.

Her oğul için, almak sürüyle kafa derisi.

Ich lande hier und erobere Palermo.

Ben buraya çıkıp Palermo'yu alacağım.