erobert

Für jeden Sohn eroberte ich zahlreiche SkaIps.

Her oğul için, almak sürüyle kafa derisi.

Viele Male erobert.

Birçok defa fethedildi.

Ich bin stolz, weil Du und Deine Schwester Ba Sing Se erobert habt.

Gurur duyuyorum çünkü sen ve kardeşin Ba Sing Se'yi fethettiniz.

Juan erobert Spaniens zauberhaftes Juwel.

Juan, İspanya'nın en güzel pırlantasını almış.

Wenn die Slayers Krull erobern, werden deine Söhne ewig Sklaven sein.

Eğer Caniler Krull'u ele geçirirlerse oğulların sonsuza dek köle olacaklar.

In dieser Zeitperiode haben die Klingonen das romulanische Imperium erobert.

Bu zaman dilimindeki Klingonlar Romulan İmparatorluğu'nu ele geçirmişlerdi.

Die Feuernation hat Ba Sing Se erobert.

Ateş Ulusu Ba Sing Se'yi fethetti.

Odysseus, Diomedes, Thersandros, die Achäer wollten Troja erobern.

Ulixes, Diomedes, Tessander. Yunanlılar Truva'yı fethetmek istiyorlardı.

Böhmen könnte von den Kelten oder Slawen besetzt worden sein und Bessarabien erobert durch Russen oder Rumänen.

"Bohemya, Keltler ve Slavlar tarafından işgal edilmiş olabilir" " Besarabya da, Ruslar ve Romenler tarafından.

Die Castis haben ihren Heimatplaneten erobert und ihn Casti getauft.

Castililer gezegenlerini fethetti ve oraya "Casti" adını verdiler.