German-Turkish translations for erreichen:

ulaşmak · başarmak · elde etmek · uzanmak · çıkmak · gerçekleştirmek · becermek · erişmek · sağlamak · other translations

erreichen ulaşmak

Ein Film erreicht Millionen.

Bir film milyonlara ulaşıyor.

Da will dich jemand dringend erreichen.

Biri gerçekten sana ulaşmak istiyor.

Man erreicht Pretty Lake telefonisch kaum.

Pretty Lake'e telefonla ulaşmak çok zor.

Click to see more example sentences
erreichen başarmak

Wir erreichten viel.

Çok şey başardık.

Du willst das Geheimnis wissen. Aber alleine kann der Mensch nichts erreichen.

Sır"rı bilmek istiyorsun, ama insan kendi başına bir şey başaramaz.

Wir können alles erreichen, und wir werden alles erreichen.

Her şeyi başarabiliriz. Ve her şeyi başaracağız.

erreichen elde etmek

Ich habe nichts erreicht.

Bir şey elde edemedim.

Anthony, was wollen Sie hier erreichen?

Anthony, burada ne elde etmek istiyorsun?

Um was zu erreichen?

Ne elde etmek için?

erreichen uzanmak

Ich will den größten Berg erreichen.

En büyük dağa uzanmak istiyorum

Wir haben den Argus-Posten erreicht, ein Subraumteleskop am Rande des Föderationsraums.

Argus Dizisi'ne, Federasyon'a ait uzayın kıyısındaki uzayaltı teleskopuna vardık.

erreichen çıkmak

Unsere Produktbekanntheit wird ein Allzeithoch erreichen.

Ürünümüzün bilinirliği en yüksek seviyeye çıkacak.

Wir müssen das Penthouse erreichen.

Çatı katına çıkmamız gerek.

erreichen gerçekleştirmek

Da will dich jemand dringend erreichen.

Biri gerçekten sana ulaşmak istiyor.

Und dann denke ich, ich kann wirklich etwas erreichen.

Sonra, "ben gerçekten bir şey yapabilirim" diye düşünüyorum.

erreichen becermek

Ich erreichte Pittsburgh und

Pittsburgh'a gelmeyi becerdim ve

erreichen erişmek

Selbst Henry Irving kann Ihre Höhen rhetorischer Schnörkel nicht erreichen.

Henry Irving'in kendisi bile senin tumturaklı sözlerinin seviyesine erişemezdi.

erreichen sağlamak

Denn, Ausschüsse sind Macht und Ausschüsse erreichen etwas.

Evet, çünkü komiteler güçIüdür ve bir şeylerin olmasını sağlarlar.