German-Turkish translations for errichten:

kurmak · inşa etmek · oluşmak · yapmak · other translations

errichten kurmak

Also können wir zwei Blocks östlich und westlich von den Theatern Barrikaden errichten.

O yüzden tiyatronun batısı ve doğusunda iki blok ötede barikat kurma imkânımız var.

'Wir werden eine wahre Republik errichten'd urch Fleiß und Selbstvertrauen, unsere Tugenden.

Burada gerçek bir ulus kuracağız, çok çalışacak, ve meziyetlerimize güveneceğiz.

Aber Baal-Dahar wurde auf den Ruinen eines älteren Ortes errichtet.

Ama biliyorsunuz ki, Baal-Dahar daha eski bir yerin yıkıntıları üzerine kuruldu.

Click to see more example sentences
errichten inşa etmek

A.R.G.U.S. hat dort ein geheimes Militärgefängnis errichtet.

A.R.G.U.S. gizli bir askeri hapishane inşa etti oraya.

Wo du eine Madrassa errichtet hast.

Orada sen bir medrese inşa etmiştin.

Baelor hat seine Septe darum errichtet.

Baelor, septini bunun üzerine inşa etti.

errichten oluşmak

Moloch errichtet eine ganze Dämonenarmee.

Moloch büyük bir iblis ordusu oluşturuyor.

errichten yapmak

Wir errichten Wachtürme mit überlappenden Schussfeldern und

Çapraz ateş oluşturabileceğimiz gözetleme kuleleri yapacağız ve