German-Turkish translations for ertappen:

yakalamak · other translations

ertappen yakalamak

Vater, wir haben einen Dieb ertappt.

Peder, bir hırsız yakaladık. Bacağını kırdı.