German-Turkish translations for erwirken:

çıkmak · other translations

erwirken çıkmak

Dann entdeckte ich, dass Leslie ein Kontaktverbot gegen dich erwirkte.

Sonra öğrendim ki Leslie sana karşı bir yasaklama emri çıkartmış.